नेपाली शब्द सञ्जालको सानो अंश हो स जसबाट सुरु हुन्छ सुरुवात पनि, समापन पनि अनि सम्बन्ध पनि, षड्यन्त्र पनि समयको समानान्तर गतिसँगै अस्ताउने सपना पनि सम्झना पनि स बाटै सुरु हुन्छ शंका अनि साथ पनि स बाटै सुरु हुन्छ समस्या पनि समाधान
Read More